Tổng hợp hình ảnh tướng 3 sao Auto Chess Mobile

0
1015

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Male” buttontext=”Nghe bài viết”]

Bài viết mình tổng hợp dựa trên ảnh cá nhân của mình và ảnh trong các nhóm Auto Chess Mobile trên facebook. Ảnh heroes sẽ được mình update thường xuyên. Mình sẽ phân heroes theo Species và liệt kê tên theo tên trong Dota Auto Chess để tiện theo dõi cho anh em.

 1. Goblin

 2. Elf

 3. Troll

 4. Undead

 5. Orc

 6. Beast

 7. Human

 8. Demon

 9. Dragon

 10. Dwarf

 11. Elemental

 12. Naga

 13. Orge

Ogre Magi
Ogre Magi