Sau sự kiện skin mới của Axe trong game Dota 2, skin tiếp theo sẽ là gì?

0
613
Công chúa mặt trời - Void đầy đủ mặt hay Pháp sư chuyên nghiệp ???

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Male” buttontext=”Nghe bài viết”]

Sau sự kiện lột đồ mới đây của Axe, anh em nghĩ tiếp theo sẽ là skin nào?

Công chúa mặt trời – Void đầy đủ mặt hay Pháp sư chuyên nghiệp ???