Sau sự kiện skin mới của Axe trong game Dota 2, skin tiếp theo sẽ là gì?

0
107

Sau sự kiện lột đồ mới đây của Axe, anh em nghĩ tiếp theo sẽ là skin nào?

Công chúa mặt trời – Void đầy đủ mặt hay Pháp sư chuyên nghiệp ???