[Code Hook/Shortcode – WP Woocommerce] Hiện thị coupon của sản phẩm lẻ (coupon for single product)

0
449

Shortcode / Hook hiển thị ra mã giảm giá của sản phẩm đơn lẻ (show coupon in single product)

Link demo: https://jv.longnh.com/san-pham/original-7/

Hướng dẫn sử dụng:

  • Để hiển thị trước hết bạn cần tạo mã giảm giá cho sản phẩm lẻ trong mục Marketing > Coupons
Tạo mã giảm giá cho sản phẩm có id là 21
  • copy code trong file .php dán vào dưới cùng của file functions.php trong thư mục theme hiện tại.
  • copy css trong file .txt bỏ vào custom css nếu có trong tùy chỉnh hoặc trong file styles.css trong thư mục theme hiện tại
  • Dùng shortcode [lnh_coupon] để hiển thị coupon ở vị trí mong muốn hoặc đổi hook flatsome_custom_single_product_1 thành hook mong muốn (hook flatsome_custom_single_product_1 chỉ áp dụng cho theme flatsome đang dùng custom layout – inb mình nếu gặp khó khăn khi đổi hook)
  • Nếu không sử dụng USD bạn muốn đổi đơn vị tiền tệ thành VNĐ có thể sửa dòng 81 file php thành:
}else { echo $c->get_amount()."đ"; }

Hoặc định dạng theo setting của woo:

}else { echo wc_price($c->get_amount()); }

Đoạn css đổi màu giá nếu định dạng theo setting của woo (thêm vào custom css trong admin hoặc style.css trong folder child theme)

span.money .amount { color: #fff; }

Ảnh sử dụng hook trong custom layout của flatsome

Link tải functions/shortcode: https://drive.google.com/drive/folders/1Mdae5wX3NXhsEAmL_I38EZFUYnsQt4hM?usp=sharing