Code Genshin Impact mới nhất 2021

0
252

Mã Gift Code Hiện Tại Trong Genshin Impact

Tháng 3 năm 2021:

  • GS6ACJ775KNV – Đổi mã này để nhận 60 Nguyên thạch và 10.000 Mora.

Tháng 1 năm 2021:

  • jsSK8n23jzR – Đổi mã này để nhận 100 Nguyên thạch và 10 Ma khoáng tinh đúc (code buổi live giới thiệu bản 1.3 ngày 22/1/2021)
  • nBEm3myAL2b – Đổi mã này để nhận 100 Nguyên thạch và 50.000 Mora (code buổi live giới thiệu bản 1.3 ngày 22/1/2021)
  • dU2mhjQL1ZT  – Đổi mã này để nhận 100 Nguyên thạch và 5 EXP Anh Hùng (code buổi live giới thiệu bản 1.3 ngày 22/1/2021)
  • 153YuSaenh – Đổi mã này để nhận 30 Nguyên thạch và 5 EXP Nhà Mạo Hiểm.(update 13/01/2021)
  • Cuupmbjsvd – Đổi mã này để nhận 50 Nguyên thạch
  • GSIMPTQ125 – Đổi mã này để nhận 60 Nguyên thạch và 10.000 Mora.
  • GENSHINGIFT – Đổi mã này để nhận 50 Nguyên thạch và 5 EXP Anh Hùng.

Note: Những mã này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi tài khoản, vì vậy hãy đảm bảo nhập vào đúng tài khoản và ký tự, xin cảm ơn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here